Skivor

Musikkritikerkorrelation mot medelbetyg

Ingen som är intresserad av musikkritik har väl missat Kjell Häglunds krönika om att musikkritiker förvandlats till hyllningsjournalister, detta exemplifierat med betygen på First Aid Kits Stay Gold och Håkan Hellströms rekordkonsert på Ullevi. Men vilka tidningar är det som följer Pitchfork John mest respektive minst?

Det skall sägas direkt att statistiken som visas nedan är per redaktion. Det hade så klart varit önskvärt om den istället hade varit per journalist men jag har tyvärr inte den informationen. I ett fall går det dock att härleda till en journalist, Jan Gradvall på DI Weekend.

För att ta reda på vilka redaktioner som vågar sätta betyg som avviker från övriga skribenter har jag beräknat korrelationen mellan en redaktions betyg på en skiva och medelbetyget för skivan. Minst fem betyg på skivan krävs för att den skall komma med i urvalet.

Ett värde på 1 är helt överensstämmande med medelbetyget medan 0 är helt olika.

Så här ser det ut, sorterat efter den redaktion som är mest benägen att sätta betyg som alla andra:

Korrelation

Statistiken bygger på recensioner från 2006-2014 och innefattar i medel 2 000 albumbetyg för respektive redaktion.

Vi kan konstatera att Jan Gradvall och Sydsvenskans kritiker är de som är mest benägna att inte sätta betyg som övriga journalister. Så Kjell kanske borde valt en annan kritiker att exemplifiera med.

Tittar vi specifikt på Gradvalls betyg så är han mest avvikande i sina recensioner av Death Cab For Cutie: Codes and keys, Magnus Ekelund & Stålet: Dödskult, The Darkness: One way ticket to hell samt Babyshambles: Sequel to the prequel. I samtliga dassa fall har han satt betydligt lägre betyg än övriga recensenter.

Standard